Til døden os skiller

- eller psykisk vold, fysisk vold og mangel på kærlighed.

Mange kvinder der ønsker at blive skilt eller er blevet skilt, udsættes for trusler, psykisk vold, fysisk vold, chikane og social udstødelse. Det sociale pres fra manden, familien og det lokale miljø kan være en blandt flere grunde til at nogle kvinder bliver i dysfunktionelle ægteskaber. Nogle af de kvinder der prøver at bryde ud af disse ægteskaber, bliver nægtet retten til skilsmisse, hvis manden modsætter sig kvindens krav om skilsmisse.

At blive fastholdt i et ægteskab mod sin vilje er at blive udsat for psykisk vold. At fastholde nogen i et ægteskab mod deres vilje er et brud på menneskerettighederne – også ifølge islam. Til Døden Os Skiller er en tværfaglig indsats under Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold. Indsatsen er rettet mod kvinder med muslimsk kulturbaggrund, som bliver nægtet retten til islamisk skilsmisse og fastholdt i et ægteskab mod deres vilje.

Psykisk vold er den skjulte vold. Den efterlader ikke fysiske mærker på kroppen, men dybe ar i sjælen.

Hvor kan jeg få hjælp?

Exitcirklen er Danmarks første terapigrupper for kvinder, der er eller har været udsat for psykisk vold og negativ social kontrol. Indsatsen har som formål at tilbyde forebyggende og genopbyggende terapigrupper rettet mod psykiske voldsofre. Psykologer og psykoterapeuter faciliterer grupperne og giver de voldsramte kognitive trin til at tackle den vold, de har været/er udsat for.
Sikkerhed-efter-skilsmisse_v3

Sikkerhed efter skilsmisse​

Vi tilbyder målrettet efterværn til dig med muslimsk kulturbaggrund, der har fået eller ønsker en islamisk skilsmisse samt at bryde ud af et voldeligt tvunget ægteskab. Indsatsen har både en forebyggende og efterbyggende effekt med formålet at sikre kvinders fysiske og psykiske helbred. 

Gruppesamtaler@2x

Gruppeterapi

Hos Exitcirklen tilbyder vi gruppeterapi til dig, der er eller har været udsat for psykisk vold i dit ægteskab. Du modtager viden om psykisk vold, samt 10 kognitive redskaber til at bryde med vedligeholdende voldsmønstre. Vi deler også livshistorier, erfaringer og håb for derigennem at genfinde styrken og modet til at bryde med den psykiske vold. Grupperne har en dokumenteret positiv effekt for deltagerne. 

Exitcirklen@2x

Hvad er mine rettigheder?

Er du i tvivl om hvilke rettigheder du har? Få et overblik over dine juridiske og islamiske rettigheder her. 

Islamisk skilsmisse@2x

Få en islamisk skilsmisse

I samarbejde med Mariam Moskéen tilbyder Exitcirklen at hjælpe dig med at foretage en islamiske skilsmisse – også hvis du ikke har din mands samtykke og uden en forudgående forsoningsproces. 

Download ægteskabs-kontrakt

Det er vigtigt, at du sikrer dig dine rettigheder i din islamiske ægteskabskontrakt. Det er din ret som kvinde, at du er ligestillet med din ægtemand. I din ægteskabskontrakt skal du sikre dig at:

  • Begge parter har ubetinget ret til at begære skilsmisse, uanset enighed om beslutningen.
  • Forud for indgåelsen af nærværende ægteskabskontrakt skal I have indgået et ægteskab i henhold til dansk lov.
    Skilsmisse i Familieretshuset medfører øjeblikkelig islamisk skilsmisse.
  • Forældremyndighed afgøres ved dansk lov.

Personlige fortællinger fra andre

Exitcirklen kontaktes i stigende grad af kvinder og pårørende til kvinder, der nægtes en islamisk skilsmisse og som ønsker at bryde med negative vedligeholdende voldsmønstre. Læs hvad andre i lignende situationer har gjort.

 

Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig i hverdage kl. 12:00-15:00 ellers bliv ringet anonymt op her.
/**/