Sådan hjælper
vi dig

Til Døden Os Skiller er en tværfaglig indsats under Exitcirklen. Indsatsen er rettet mod kvinder med muslimsk kulturbaggrund, som oplever problemer i forbindelse med indgåelse eller opløsning af et religiøst ægteskab. Vi hjælper dig med at afklare hvilke, rettigheder du har og tilbyder gruppeterapi eller et forløb omhandlende sikkerhed efter skilsmisse. Vi hjælper også med at yde juridisk bistand, socialrådgivning, konfliktmægling og advokatbistand.
Gruppesamtaler@2x

Gruppesamtaler

Deltag i vores gruppeterapi, hvis du er eller har været udsat for psykisk vold i dit ægteskab. Sammen med ligesindede, der også har været udsat for psykisk vold, får du viden om, hvad psykisk vold er samt vejledning, hjælp og støtte til at genvinde styrken og modet til at bryde med negative vedligeholdende voldsmønstre. Grupperne har en dokumenteret positiv effekt for deltagerne.
Sikkerhed-efter-skilsmisse_v3

Sikkerhed efter skilsmisse

Vi tilbyder målrettet efterværn til dig med muslimsk kulturbaggrund, der har fået eller ønsker en islamisk skilsmisse samt at bryde ud af et voldeligt tvunget ægteskab. Indsatsen har både en forebyggende og efterbyggende effekt med formålet at sikre kvinders fysiske og psykiske helbred.

Islamisk skilsmisse

Hvis du ønsker at foretage en islamisk skilsmisse, men ikke har din mands samtykke, kan Exitcirklen hjælpe dig med at afklare, hvilke rettigheder du har og hvordan du kan få gennemført en islamisk skilsmisse. I samarbejde med Mariam Moskeen tilbyder Exitcirklen dig hjælp og støtte til at komme ud af et dysfunktionelt ægteskab. Vi hjælper dig både før skilsmissen, under og efter endt ægteskab.

Islamisk -og borgerlig vielse

For at sikre dine rettigheder bedst muligt, anbefaler Exitcirklen, at du ved indgåelse af et islamisk ægteskab også får foretaget en borgerlig vielse. Religiøse vielser og skilsmisser er for mange en del af traditionen uagtet om man er religiøs eller ej. Således sameksisterer islamisk vejledning vedrørende ægteskab og skilsmisse sideløbende med dansk lovgivning. For mange muslimer, er sammenkoblingen mellem dansk lovgivning og islamisk praksis en måde hvorpå der skabes en balance mellem det at være muslim i en sekulær dansk virkelighed.

Social rådgivning og juridisk rådgivning

Exitcirklen tilbyder juridisk rådgivning og socialrådgivning henvendt til voldsramte, som har behov for at få afklaret deres rettigheder og handlemuligheder i forbindelse med deres voldsudsættelse. Rådgivningen varetages af frivillige socialrådgivere og jurister og er anonym og gratis.

Advokatbistand

Exitcirklens juridiske rådgivning er henvendt til psykisk voldsramte, som har behov for at få afklaret deres rettigheder og handlemuligheder. Den juridiske rådgivning er for deltagere i vores samtalegrupper og varetages af frivillige jurister. Rådgivningen er anonym.

Personlige fortællinger fra andre

Exitcirklen kontaktes i stigende grad af kvinder og pårørende til kvinder, der nægtes en islamisk skilsmisse og som ønsker at bryde med negative vedligeholdende voldsmønstre. Læs hvad andre i lignende situationer har gjort.
Foto credit - Oscar Keys
Exitcirklen
Exitcirklen er Danmarks første terapigrupper for kvinder, der er eller har været udsat for psykisk vold og negativ social kontrol.
Dine rettigheder_Small@2x
Mariam Moskéen

Mariam Moskéen tilbyder islamiske skilsmisser, intereligiøse vielser, islamisk sjælesorg, islamisk akademi og læsegrupper om islamisk feminisme.

Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig i hverdage kl. 12:00-15:00 ellers bliv ringet anonymt op her.
/**/