Alle har ret til skilsmisse

At blive fastholdt i et ægteskab mod sin vilje er at blive udsat for psykisk vold. Islam forbyder at tvinge en kvinde til ægteskab samt at fastholde hende i et ægteskab, hun ikke ønsker at være i. Alligevel rummer de fleste islamiske vielseskontrakter ikke kvinders ret til islamisk skilsmisse. Det betyder i praksis at kun manden kan give en islamisk skilsmisse og kvinder fratages deres rettigheder – grundet en normaliseret patriarkalsk kultur med religion som begrundelse, men denne praksis har intet fundament i koranen.

Islamisk skilsmisse

Hvis du ønsker at foretage en islamisk skilsmisse, men ikke har din mands samtykke, kan Exitcirklen hjælpe dig med at afklare, hvilke rettigheder du har og hvordan du kan få gennemført en islamisk skilsmisse. I samarbejde med Mariam Moskeen tilbyder Exitcirklen dig hjælp og støtte til at komme ud af et dysfunktionelt ægteskab. Vi hjælper dig både før skilsmissen, under og efter endt ægteskab.

Religiøs og borgerlig vielse

For at sikre dine rettigheder bedst muligt, anbefaler Exitcirklen, at du ved indgåelse af et islamisk ægteskab også får foretaget en borgerlig vielse. Religiøse vielser og skilsmisser er for mange en del af traditionen uagtet om man er religiøs eller ej. Således sameksisterer islamisk vejledning vedrørende ægteskab og skilsmisse sideløbende med dansk lovgivning. For mange muslimer, er sammenkoblingen mellem dansk lovgivning og islamisk praksis en måde hvorpå der skabes en balance mellem det at være muslim i en sekulær dansk virkelighed.

Download ægteskabs-kontrakt

Det er vigtigt, at du sikrer dig dine rettigheder i din islamiske ægteskabskontrakt. Det er din ret som kvinde, at du er ligestillet med din ægtemand. I din ægteskabskontrakt skal du sikre dig at:

  • Begge parter har ubetinget ret til at begære skilsmisse, uanset enighed om beslutningen.
  • Forud for indgåelsen af nærværende ægteskabskontrakt skal I have indgået et ægteskab i henhold til dansk lov.
    Skilsmisse i Familieretshuset medfører øjeblikkelig islamisk skilsmisse.
  • Forældremyndighed afgøres ved dansk lov.

Gruppeterapi

Deltag i vores gruppeterapi, hvis du er eller har været udsat for psykisk vold i dit ægteskab. Sammen med ligesindede der også har været udsat for psykisk vold får du viden om, hvad psykisk vold er samt vejledning, hjælp og støtte til at genvinde styrken og modet til at bryde med psykisk vold, negativ social kontrol og religiøs kontrol. Grupperne har en dokumenteret positiv effekt for deltagerne.

Hvad er mine rettigheder?

Er du i tvivl om hvilke rettigheder du har? Få et overblik over dine juridiske og islamiske rettigheder her.

Sikkerhed efter skilsmisse

Indsatsen tilbyder også sikkerhed og genopbygning til de voldsramte kvinder efter den islamiske skilsmisse.

Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig i hverdage kl. 12:00-15:00 ellers bliv ringet anonymt op her.
/**/