Baggrund for kampagnen

Psykisk vold og negativ social kontrol udgør et omfattende samfundsproblem og forekommer inden for alle miljøer, religioner, kulturer og samfundslag. Alligevel, har mennesker, der udsættes for psykisk vold og negativ social kontrol, ofte ganske få steder at gå hen, udover de etablerede krisecentre – som ofte er overfyldte, og som mange først vover at opsøge, som den absolut sidste nødløsning. Psykisk vold og negativ social kontrol bør forebygges via tidlige initiativer således, at psykiske voldsofre ikke ender på krisecentre, som den sidste og eneste handlemulighed.

Med udgangspunkt i denne samfundsproblematik blev NGO’en Exitcirklen –Veje ud af psykisk vold, etableret den 4. september 2014. I dag har Exitcirklen 20 samtalegrupper i Danmark i henholdsvis København (2014), Aarhus (2015), Odense (2016), Aalborg (2018) og Esbjerg (2019), Køge (2020), Hillerød (2021) og Bornholm (2021).

Ved snævert at fokusere på psykisk vold og negativ social kontrol har Exitcirklen endvidere været med til at sætte kriminaliseringen af psykisk vold og negativ social kontrol helt op på den politiske dagsorden.

En særlig form for negativ social kontrol og religiøs kontrol finder sted i nogle muslimske miljøer i forbindelse med indgåelse af religiøse ægteskaber samt ved nogle muslimske kvinders manglende ret til at opløse religiøse ægteskaber.

Religiøse vielser og skilsmisser

I Danmark bor der ca. 320.000 muslimer, hvoraf mange bliver gift og skilt efter islamisk vejledning sideløbende med en dansk borgerlig vielse eller skilsmisse. Det er ikke kun praktiserende muslimer, der vælger en religiøs vielse. Også mange kulturmuslimer bliver gift og skilt religiøst, idet den religiøse vielse ofte også har en psykologisk og spirituel betydning for kulturmuslimer eller fordi det er et krav fra familiens side. Religiøse vielser og skilsmisser er for mange en del af traditionen uagtet, om man er religiøs eller ej. Således sameksisterer islamisk vejledning vedr. ægteskab og skilsmisse sideløbende med dansk lovgivning.
For mange muslimer er fusionen mellem dansk lovgivning og islamisk praksis en måde hvorpå, der skabes en balance mellem det at være muslim i en sekulær dansk virkelighed. Disse, vælger derfor at blive gift både efter islamisk vejledning og efter dansk lov. Men der findes også muslimer, der ikke bliver gift efter dansk lov. Enten fordi de ikke finder det væsentligt eller fordi de ikke kender til de alvorlige konsekvenser det kan medføre ikke at blive gift borgerligt ved siden af den religiøse vielse.

At blive fastholdt i et ægteskab mod ens vilje

For nogle muslimske kvinder kan det være svært at komme ud af deres islamiske ægteskab, hvis manden modsætter sig kvindens ønske om at blive skilt. Modsat mænd – skal kvinder bruge imamers medvirken for at kunne blive skilt uden mandens samtykke. Disse kvinder står langt svagere end mænd i forhold til at blive skilt. En kvinde har ret til at blive skilt, ifølge dansk lov og islamisk set, men denne proces kan i nogle tilfælde være besværliggjort og i nogle tilfælde umulig grundet patriarkalsk, religiøs praksis, der har vedtaget at kvinder ikke kan få skilsmisse uden mandens samtykke.

Der findes kvinder, som holdes fanget i fysisk eller psykisk voldelige ægteskaber de ikke kan undslippe, idet ægtemanden nægter dem en skilsmisse. Kun ganske få moskeer i Danmark heriblandt Mariam Moskeen har lavet en fusion mellem dansk lovgivning og islamisk vejledning således at en dansk borgerlig skilsmisse automatisk medfører en islamisk skilsmisse. Disse moskeer gennemfører også skilsmisser uden mandens samtykke og uden forudgående forsoningsprocesser,

hvis der er tale om psykisk eller fysisk vold. Endvidere, foretager moskeerne ikke islamiske vielser, medmindre en borgerlig vielse har fundet sted.

For mange muslimer har den islamiske vielse -og skilsmisse en psykologisk, praktisk, religiøs og spirituel betydning for parret, som vælger denne islamiske vielse som et supplement til den danske vielse eller som en vielse, der står alene uden den borgerlige vielse.

Fraværet af en islamisk skilsmisse kan betyde, at en kvinde ikke føler sig som ude af et forhold, og at den mand, hun har forladt, kan bruge situationen som et chikaneredskab til at opsøge hende, hævde at hun stadig er hans hustru og kræve sin ret som ægtemand.

Formålet med kampagnen

Formålet med indsatsen er at forebygge og modvirke undertrykkelse af kvinders rettigheder forbundet med indgåelse og opløsning af religiøse ægteskaber og skilsmisser. Endvidere, skal indsatsen bidrage til at styrke muslimske kvinder i at kende deres civile rettigheder i forbindelse med indgåelse af et religiøst ægteskab og ved skilsmisse.

Indsatsen vil informere om handle- og støttemuligheder for kvinder, der oplever at blive fastholdt i et religiøst ægteskab imod deres vilje. Hertil vil indsatsen bryde med tabuer forbundet med at ophæve en religiøs vielse.

Personlige fortællinger fra andre

Exitcirklen kontaktes i stigende grad af kvinder og pårørende til kvinder, der nægtes en islamisk skilsmisse og som ønsker at bryde med negative vedligeholdende voldsmønstre. Læs hvad andre i lignende situationer har gjort.


Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig i hverdage kl. 12:00-15:00 ellers bliv ringet anonymt op her.
/**/