Gratis bistandsadvokat til psykisk voldsramte kvinder.

Advokatfirmaet POUL HAUCH FENGER

Som offer for psykisk eller fysisk vold har man efter retsplejelovens § 741 a adgang til at få beskikket en bistandsadvokat. Udgifter til en bistandsadvokat afholdes af staten. Det er således gratis for offeret, for den forurettede, at modtage denne støtte. 

Bistandsadvokatens vigtigste rolle er at støtte, rådgive og vejlede offeret gennem hele sagens forløb, blandt andet under efterforskningen og senere under sagens behandling i retten. En bistandsadvokat er bisidder under afhøring hos politiet og i retten og drager omsorg for at værne om forurettedes integritet under dennes forklaring i retten, eksempelvis ved at anmode om, at tiltalte føres ud af retslokalet, jf. retsplejelovens § 856. En bistandsadvokat vejleder og hjælper også med at søge om erstatning for offeret. 

Ofrenes første møde efter et strafbart forhold er ofte med politiet, som inden afhøringen påbegyndes, bør oplyse om retten til en bistandsadvokat under afhøringen. Politiets rolle er ikke at tage sig af offeret, men tage sig af sagen.

I den forbindelse, føler mange ofre sig efterladt tilbage med en masse spørgsmål som kun en bistandsadvokat kan hjælpe og rådgive med at få afklaret. Allerede inden afhøringen hos politiet kan det af tryghedsskabende grunde, derfor være væsentligt for den som har været udsat for psykisk eller fysisk vold, at være bekendt med adgangen til at få beskikket en bistandsadvokat til varetagelse af disse interesser. For at kunne tilbyde sine klienter adgangen til denne juridiske tjeneste, indleder Exitcirklen samarbejde med Advokat Poul Hauch Fenger. 

Poul Hauch Fenger er dansk advokat og Master of International Relations med mangeårig erfaring i straffesager og menneskerettighedssager. Han arbejder som forsvarsadvokat, bistandsadvokat og som advokat i internationale sager. 

Gruppesamtaler@2x

Gruppeterapi

Hos Exitcirklen tilbyder vi gruppeterapi til dig, der er eller har været udsat for psykisk vold i dit ægteskab. Deltag i vores gruppeterapi og sammen med ligesindede, der også har været udsat for psykisk vold, få viden om, hvad psykisk vold er samt vejledning, hjælp og støtte til at genvinde styrken og modet til at bryde med negative vedligeholdende voldsmønstre. Grupperne har en dokumenteret positiv effekt for deltagerne.
Islamisk skilsmisse@2x

Få en islamisk skilsmisse

Hvis du ønsker at foretage en islamisk skilsmisse, men ikke har din mands samtykke, kan Exitcirklen hjælpe dig med at afklare, hvilke rettigheder du har og hvordan du kan få gennemført en islamisk skilsmisse. I samarbejde med Mariam Moskeen tilbyder Exitcirklen dig hjælp og støtte til at komme ud af et dysfunktionelt ægteskab. Vi hjælper dig både før skilsmissen, under og efter endt ægteskab.
Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig i hverdage kl. 12:00-15:00 ellers bliv ringet anonymt op her.
/**/