Dine Rettigheder

Ja. Begge parter har ubetinget ret til en islamisk skilsmisse uden den andens samtykke.
Koranen siger, at det ikke er tilladt at holde en kvinde i et islamisk ægteskab imod hendes vilje; Sura 2, vers 231. Sura al-Baqara
”Når I har skilt Jer fra kvinderne, så skal I lade dem gå med ret og rimelighed. I må ikke holde på dem for at gøre fortræd, så at I begår en overtrædelse. Frygt Allah. I skal vide at Allah ved alt.”

Ja. Begge parter har ubetinget ret til at begære skilsmisse uanset enighed om beslutningen. Begge parter har ret til at begære skilsmisse uden en forsoningsproces.

Ja. Alle voksne mennesker har ubetinget ret til at begære skilsmisse – også uden forældres accept.

Ja. Begge parter har ubetinget ret til at blive islamisk viet igen efter en skilsmisse. Koranen siger, at en kvinde skal vente tre måneder, før hun kan indtræde i et nyt ægteskab; Sura 2, vers 232. Sura al-Baqara

“Når I har skilt Jer fra kvinderne, og de har nået afslutningen på deres ventetid (tre menstruationsperioder), så må I ikke forhindre dem i at gifte sig med deres mænd igen, hvis de kan komme overens med ret og rimelighed.”

Du kan blandt andet få en islamisk skilsmisse i Mariam Moskéen. Flere moskéer i Danmark giver ikke kvinder islamisk skilsmisse uden mandens samtykke eller forudgående forsoningsproces. Dette er i direkte strid med Koranens lære om at kvinder på lige fod med mænd har ret til en islamisk skilsmisse.

Det er vigtigt, at du sikrer dig dine rettigheder i din islamiske ægteskabskontrakt. Det er din ret som kvinde, at du er ligestillet med din ægtemand. I din ægteskabskontrakt skal du sikre dig at;

  • Begge parter har ubetinget ret til at begære skilsmisse uanset enighed om beslutningen.
  • Forud for indgåelsen af nærværende ægteskabskontrakt skal I have indgået et ægteskab i henhold til dansk lov.
  • Skilsmisse i Familieretshuset medfører øjeblikkelig islamisk skilsmisse. Forældremyndighed afgøres ved dansk lov.

Nej. Majoriteten af danske moskéer laver ikke en kobling mellem en dansk skilsmisse og en islamisk skilsmisse. Der findes moskémiljøer, der laver koblingen, blandt andet Mariam Moskéen og Dansk Islamisk Center. Det er vigtigt, at du som kvinde eksplicit beder om at få retten til skilsmisse indskrevet i din ægteskabskontrakt, medmindre kontrakten tydeligt foreskriver, at en dansk juridisk skilsmisse automatisk medfører en islamisk skilsmisse.

Ja. Psykisk vold er strafbart i Danmark efter straffeloven §243. Psykisk vold kan straffes med bøde eller fængsel op til 3 år.

Tvingende kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan eksempelvis være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop. Det kan få konsekvenser for det enkelte barn/ung i form af fx manglende frihed og deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter.

Religiøs kontrol defineres ved at udøver bruger religionen som et våben til at kontrollere sit offer. Eksempler på religiøs kontrol er patriarkalske praksisser der nægter muslimske kvinder retten til at gifte sig uden for islam. Herved forhindres kvinder i at vælge deres kærlighedspartner, hvis denne har en ikke-muslimsk baggrund. Hendes mulighed for at leve et frit liv begrænses. Her misbruges religionen til at fastholde kvinden i et voldeligt ægteskab med henvisning til at kvinden ikke kan skilles uden mandens samtykke idet han har det sidste ord. En partriarkalsk og kvindeundertrykkende fortolkning af religionen fastholder at manden står over kvinden, at manden har det sidste ord og en kvinde ikke kan træffe en beslutning uden mandens accept.

Tvingende kontrol og religiøs kontrol er et universelt fænomen der kan forekomme inden for alle miljøer, kulturer og religioner.

Gruppesamtaler@2x

Gruppeterapi

Hos Exitcirklen tilbyder vi gruppeterapi til dig, der er eller har været udsat for psykisk vold i dit ægteskab. Sammen med ligesindede der også har været udsat for psykisk vold får du viden om, hvad psykisk vold er samt vejledning, hjælp og støtte til at genvinde styrken og modet til at bryde med psykisk vold, tvingende kontrol og religiøs kontrol. Grupperne har en dokumenteret positiv effekt for deltagerne.

Sikkerhed-efter-skilsmisse_v3

Sikkerhed efter skilsmisse

Vi tilbyder målrettet efterværn til dig med muslimsk kulturbaggrund, der har fået eller ønsker en islamisk skilsmisse samt at bryde ud af et voldeligt tvunget ægteskab. Indsatsen har både en forebyggende og efterbyggende effekt med formålet at sikre kvinders fysiske og psykiske helbred. I vores samtalegrupper fokuserer vi på 10 trin ud af volden og at skabe sikkerhed på flere niveauer. 

Exitcirklen@2x

Hvad er mine rettigheder?

Er du i tvivl om hvilke rettigheder du har? Få et overblik over dine juridiske og islamiske rettigheder her.

Islamisk skilsmisse@2x

Få en islamisk skilsmisse

I samarbejde med Mariam Moskéen tilbyder Exitcirklen at hjælpe dig med at foretage en islamiske skilsmisse – også hvis du ikke har din mands samtykke og uden en forudgående forsoningsproces.

Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig i hverdage kl. 12:00-15:00 ellers bliv ringet anonymt op her.
/**/